Innertak system 5

Innertak utan synliga skarvar, direkt på träunderlag
– Konstruktionsprincip och material

1. Läkt/Regel 22 x 45 mm eller kraftigare dimension

2. Gipsskivor Plan 13 eller Normal 13 i 1 eller flera lag
3. Spackling med pappremsa
4. Ev. isolering Mineralull av rekommenderad typ och tjocklek
Fäste gips-mot-trä 1 lag Norgips-skruv T 32
2 lag Norgips-skruv T 41
3 lag Norgips-skruv T 57

Avstånd

A. Läkt Max s 600 mm*
B. Fäste för läkt/regel
För läkt 22×45 mm Max 600 mm
För läkt 22×70 mm Max 800 mm
För läkt 22×95 mm Max 1000 mm
För läkt 36×70 mm Max 1200 mm
H. Läkt över färdigt innertak som total skivtjocklek
*) Vid montering av 1 lag skivor längs läkten
– max s 300 mmUnder fuktiga byggförhållanden
– max s 400 mm

Underlag

Den ovanliggande konstruktionen måste vara fast och solid. Den kan t.ex. bestå av trä- och stålbjälkar, takstolar, betong eller befintligt innertak. Till trävirke används hyvlat och torrt material i minst klass T1 enligt SS 230120. Anläggningsytan mot skivorna skall vara minst 45 mm.
Läkt längs alla väggar vid montage på längden. Ej mot tvärgående väggar då s-avståndet är max s 300. Läkt längs alla väggar när man monterar direkt  mot bjälklag.
 

 
Läkt sätts upp hela vägen längs alla väggar. Kom ihåg att ta hänsyn till gipsbeklädnadens tjocklek. Det gäller också vid montage direkt mot bjälklag. Vid montage på läkt med s-avstånd 300 mm eller mindre är läkt in mot tvärgående väggar inte nödvändigt.

Använd 2 st fästen i varje fästpunkt och läkten sätts upp med aktuellt s-avstånd, max 600 mm. Vid montage mot befintligt innertak kan man få justera läkten. Om skivorna inte skall monteras direkt mot bjälklag eller befintligt innertak skruvas, spikas eller skjuts läkt mot underlaget per 400–600 mm.

OBS! Det kan krävas mindre s-avstånd mellan läkten. T.ex. max 300 mm vid längsmontage av 1 lag skivor.

Beklädnad

Skivorna fästes mot läkt/bjälkar med hjälp av gipsskiveskruvar som ger en snabb och säker montering. Man bör aldrig använda klammer, läs Tips och råd. Skivorna monteras i 1, 2 eller flera lag. Vid gipsskivor i 1 lag skall tvärmontage helst användas. Vid gipsskivor i flera lag skall skivorna förskjutas så att skarvarna inte blir genomgående. Sista lag monteras på tvären mot underlaget och med kortkanterna skarvade under glespanel.

Montage med ljuddämpande bygel

Om läkten monteras med hjälp av byglar kan ljudisoleringen förbättras betydligt eftersom detta ger en elastisk konstruktion. Byglarna skruvas, spikas eller skjuts fast per ca 1200 mm på aktuellt läktavstånd. 1200 mm gäller när innertaket skall kläs med 1 eller 2 lag skivor. Vid 3 lag måste man minska avstånden till 600 mm. Därefter skruvas läkten mot byglarna. Övrigt montage, avstånd mellan läkt och själva gipsskivorna görs som tidigare.