Introduktion till användning av golvgipsskivor

Golvskivor används som underlag för golv av trä, mattor, klinker eller annan beläggning och ett gott förarbete är alltid viktigt för ett gott resultat. Om du ska lägga golvgips kan du börja läsa här för en introduktion.

Hantering av golvgipsskivor

Golvskivorna levereras alltid på pall från Norgips. Detta för att det är viktigt att skivorna
är helt plana, raka och inte deformerade. Var därför noggrann om skivorna ska lastas om
och se till att de fort blir placerade på ett helt plant underlag. Blir lagring utomhus nödvändigt
så ska skivorna täckas så de inte utsätts för nederbörd eller vattenstänk.

Kapning av golvgipsskivor

Golvskivorna har raka kanter för att säkra att de kan monteras tätt mot varandra. Vid kapning
bör det användas en fintandad såg, så kapade kanter blir helt raka.

Du kan lägga golvskivorna på olika sätt; Skruva dem i underlaget eller lägga ett sk flytande golv där du limmar ihop skivorna. Du bör skruva skivorna i underlaget när du ska lägga ett tunnt golv som understiger 22 mm. I det fall du ska lägga en tjockare parkett kan du med fördel använda dig av ett flytande golv. Här i vår montagehandbok får du hjälp med hur du monterar. (gå till s 76).

Efter att skivan är monterad

Ska det läggas tunna belägg direkt på skivorna måste det skruv- och skarvspacklas med
golvspackelmassa. Spacklade områden måste slipas och damm avlägsnas innan belägget kan limmas
på skivorna. Var uppmärksam på att det är väldigt lätt att se skivskarvar genom tunna beläggningar.
Under parkett eller mattor så är det bara nödvändigt att spackla eventuella jack eller sår i skivorna.
Ska det limmas kakel eller klinker på golvskivorna så bör skivorna primas med ägnad primer över
hela ytan. Detta för att undgå snabb uttorkning av kakellimmet och att säkra god vidhäftning.

OBS! på flytande golv ska det inte användas flytspackling eller avrättnings-massa.
Detta kan skapa spänningar och ojämn yta.