Lättmonterat akustiktak

Färdigmålade gipsskivor som är lätta att montera ger snabbt bättre akustik i ditt rum. Åtvervinningsbart material ger dessutom ett förbättrat inneklimat. Längst ner i denna artikel hittar du en video om montaget.

Väldigt enkelt att montera ditt innertak.

Det här är en ny produkt vi utvecklat och den heter DANOloft. Du monterar med ett enkelt skruvmontage och skivorna kräver ingen acklimatisering utan du kan börja jobba direkt med dem. Skivorna behöver heller inte spacklas eller målas så när du skruvat fast dem är du klar. Ditt nya innertak ger full ljuddämpning, bra akustik och bidrar till ett hälsosamt inomhusklimat samt är uppbyggt av naturmaterial som är helt återvinningsbart.

Börja monteringen från mitten av taket. Tänk på följande när du monterar:

  • Minst 22mm. luft bakom skivan.
  • Åtta skruvar placeras i den andra hålraden innan montering.
  • Skivan ska sågas med fintandad såg.
  • Skruvskallen ska ligga jämnt med skivans yta.
  • Taket avslutas med vit akrylfog.

 

Alternativ 1, ger montage i halvförband                                                    Alternativ 2, ger montage kant i kant

Glespanel c/c 300 mm. Regelbredd min. 60 mm. Regeltjocklek min. 22 mm.

Träkonstruktion                                                                                                        Betongkonstruktion

                 

Bjälklag                                                                                                                  Betongunderlag
Fuktspärr                                                                                                              CD Profil 60/27 mm. c/c 300 mm.
Glespanel 22 mm. c/c 300 mm.                                                                       DANOloft
DANOloft

Du kan läsa mer om denna produkt här.
Och här finns en broschyr om produkten.