Ljudtätning dB+

En förutsättning för god ljudisolering är att anslutningar till andra byggnadsdelar är ljudtäta. Beroende på ljudkrav kan tätningen utföras med polyetenduk, torr fogtätning (gummilist), fogmassa eller med en kombination av dessa.

Med fogmassa bör fogdjupet vara 8-10 mm för 13 mm skiva. Fogning görs med fördel i understa laget i en flerlagskonstruktion. Tillse att underlaget är rent och torrt innan fogning.

1

w 30dB

 2

30 dB<r’ span=””>w  <35 dB</r’>

 

Ingen tätning nödvändig

Polyetenduk

3

35 dB < R’w  < 44 dB och 35 dB R’+ C50-3150  < 40 dB

Torr fogtätning alt. polyetenduk + fogmassa på en sida

4

44 dB och 40 dB < R’w+C50-3150

Torr fogtätning alt. polyetenduk + fogmassa på båda sidor