Montera en inspektionslucka

1. Med förpackningen följer en mall som du ritar av på väggen/taket där luckan skall monteras.
 

 

2. Därefter sågar du med sticksåg ut hålet och placerar luckans ram från väggens/takets baksida, så att enbart den inre falskanten träder fram. Ramen bygger ca 35 mm så det ska vara ca 40 mm fritt åt alla sidor bakom skivbeklädnaden, d.v.s. inga reglar eller profiler som försvårar monteringen.
 

 

3. Ramen fästs med skruv genom skivbeklädnaden och in i ramen. Använd lika många skruv per sida som skivbeklädnaden i luckan är fäst med per sida. Använd skruv med borrspets. Komplettera eventuellt skruvinfästningen med Montagelim
 

 

4. Därefter är det bara att montera luckan på ramen med hjälp av de fjädrande fästhållarna, och trycka fast luckan.