Montera skivor för våtrum

För att fästa olika sorters inredning i gipsskivor krävs olika sorters åtgärder. Det kan handla om att du behöver förstärkningsreglar till t.ex. handfat och kortlinghållare för armaturer. Det går också att förstärka en vägg genom att montera exempelvis en plywoodskiva inne i stommen.

Användningsområden och konstruktionslösningar kan du läsa om här > Våtrum
Generellt om hantering och montage finner du här > Montage

Konstruktionsprincip

1. Regelavstånd:
Vid 1 lag Norgips Normal eller Humid Board 13 max s 300 mm.
Vid 1 lag Norgips Hård max s 450 mm
Vid 2 lag Humidboard 13 max s 450 mm
Andra avstånd kan vara föreskrivna vid stora belastningar
2. Innersta skivlag i flerlagstäckning. Skruvavstånd max 750 mm om inte annat föreskrives, t.ex. brandkrav
3. Täckning i 1 lag eller sista skivlag i en flerlagstäckning.
Fäste längs skivkanter. Skruvar var 200 mm
Fäste inne på skivorna. Skruvar var 300 mmOBS! Vid montage av Norgips Humidboard bör man köra skruvdragare på ett lägre varv och vara försiktig vid försänkningen. Syntetfiberväven har mindre motstånd än kartongen på en vanlig kartongklädd gipsskiva.
4. Vid flerlagsbeklädnad skall skivorna monteras med förskjutna skarvar mellan lagen.

Fäste av tyngre inredningar

För att fästa tyngre inredningar och sanitetsgods behöver regelverket förstärkas. Inredning som kommer att bli utsatt för dynamisk belastning, som handfat, blandare och liknande får aldrig fästas direkt i skivorna. Det går att sätta in extra förstärkningar, och i väggar med stålstomme kan man använda FR förstärkningsreglar. Dessutom finns det olika konsoler för att hänga upp handfat, toaletter och liknande. Konsolerna byggs in i stommen och fästes i golvet. Toalettpappershållare bör fästas med gummiexpander som tätar för fuktgenomgång.

Montering av skivor

I AMA HUS kapitel KB finns ett kvalitetskrav på monterade skivor. Fogsprång tillåts vara upp till 2 mm. För att minimera fogsprång ska skivorna monteras mot stålregelns öppning. Läs under Montage.

I AMA HUS kapitel Bärverk samt kapitel Rumsbildande byggnadsdelar, huskompletteringar, ytskikt och rumskompletteringar finns toleranser för buktighet. Lägg märke till att montering av Norgips Hård kräver specialskruv. Kortkantsskarvar skall alltid understödjas. Vid lodrätt monterad flerlagsbeklädnad gäller detta bara det yttersta laget, vid horisontellt montage gäller det i alla lager.

Flera lager gipsskivor

Vid montage av flerlagsbeklädnad skall skivorna förskjutas från lager till lager, så att inga skarvar blir genomgående. Läs mer om antal skivlager, skivtyper och monteringsriktningar under Montage.

Kortling för infästningar

För lättare infästningar av t.ex. beslag, armaturer, hatthyllor etc. kan Norgips Kortlingshållare , KB 12, användas på reglarna. KB 12 passar för både trä och stålreglar. Kortlingshållaren är utformat för en 12 mm byggplywood. KB 12 fungerar även bra i våtutrymmen då byggplywooden är placerad bakom gipsskivan mellan reglarna.

1. KB 12 monteras på regeln med hjälp av dubbelhäftande tejp som sitter förmonterad på baksidan av beslaget.
2. Byggplywood placeras i beslaget och flänsen viks upp i perforeringen.
3. Gipsskivor monteras utan på reglarna i vanlig ordning.

 

Lastfördelande skivor

Man kan t.ex. använda en plywoodskiva som fästes i dubbelreglar av regel- och skenprofil. Förstärkningsskivan bör gå från golvet upp till minst 400 mm över upphängningshöjden. Gipsskivorna skruvas i skivan s 100-150 mm. Upphängningen görs med bultar eller franska skruvar som förses med tryckavlastande brickor. Det finns också förstärkningsplåtar i stål i olika format och tjocklekar. Dessa fästes i stommen med minst 2 st stålskruvar per regel. Upphängningen görs med hjälp av pluggar eller stål mot stålskruvar efter det att gipsskivorna är monterade.

Förstärkningsskiva i stål finns i olika dimensioner. De fästes med stål mot stålskruv i reglarna. Träskiva monteras mellan två dubbelreglar, monterade rygg mot rygg. Skivan fästes s 150 mm dubbelregelns hela höjd samt väggens golv- och takskena.
Exempel på konsol för väggmonterad toalett som fästes i golvet Exempel på konsol för väggmonterat
handfat som fästes i golvet
Om en lastfördelande skiva monteras förbi flera reglar ska mellanreglar bytas ut mot skenor.

Träbaserade skivor bakom gipsskivor i våtrum

Träbaserade skivor kan enligt BBV 10:1 användas som inre skivlag för upphängning i både våtzon 1 och våtzon 2. Norgips rekommendation är dock att helt undvika träbaserade skivor som skivlag i våtzon 1.Skälet till detta är risken för rörelser och sprickbildning i konstruktionen. Även tätskiktsystemet kan ta skada av dessa rörelser. Inbyggt organiskt material ökar dessutom risken för mikrobiell påväxt. Skall träbaserade skivor ändå användas skall det kortlas mellan reglarna med t.ex. kortlingsbeslag KB12.

Om konstruktion utförs med träbaserad skiva hänvisar vi i första hand till leverantören av träbaserad skiva eller annan godkännande organisation för korrekt konstruktionsuppbyggnad.

Här hittar du en trycksak om våtrumssystemet Humid 2.0