Monteringsdetaljer för innervägg

Det gäller att ha koll på detaljerna för att få ett gott slutresultat när du monterar din innervägg. Här får du några goda råd.

Skarvning och förstärkning av reglar

Hela längder föredras för fogning av väggreglar,
men om det blir nödvändigt kan stålreglar fogas när stålreglarna har asymmetriska flänsar.
Överlappningen ska vara min. 600 mm och fogpunkterna förskjuts från regel till regel. Det är inte
nödvändigt att fästa stålreglarna till varandra.Stålreglarna med asymmetriska flänsar kan också
användas som förstärkningsreglar. Den används för att uppnå en bättre styvhet och ger möjlighet
till ökad vägghöjd. Reglar boxas och fästes med 2 skruvar på var sida. Kontakta Norgips för information.

Fästmaterial

Man bör använda skruvar beräknade för de olika skivtyperna, samt stål- eller träreglar.
Skruven försänks 0,5-1,0 mm in i skivan, observera att skruvhuvudet inte får bryta kartongen.

Monteringsriktning gips

Stående skivor ska monteras i riktning mot reglarnas öppning. Börja skruvningen i botten-
eller toppsyll och uppåt/nedåt.

Dörröppning

Väggar med stålreglar måste förstärkas från golv till tak vid dörröppningen med hjälp av blindkarm
eller förstärkningsreglel. Norgips karmregel CD kan också användas.

Exempel på förstärkning med blindkarm i stålregelvägg. Blindkarmen kan läggas som visat, eller inne i
stålprofilen. Blindkarmen fästes till golv-och toppsyll med vinkeljärn.

I väggar med stålreglar utförs dörröverliggare av en skenprofil. Flänsarna klipps
upp så att profilen kan vikas. Sidostyckena bör vara minst 100 mm. Norgips har också en speciell profil
avsedd för dörröppningar som visas tidigare i kapitel om reglar.

Skjutdörrskarm Pocket

Pocketkarm kan användas i Norgips väggsystem. Förstärkningsreglar CF måste monteras intill pocketkarmen.
Var observant på längd på skruvar vid montering av gips! Följ pocketkarmleverantörens vägledningar.

Träbaserade skivor bakom gips

Önskas större fält med skruvfast underlag bakom gipsskivorna, rekommenderar vi att dessa fälls in mellan
reglarna. Kortlingsbeslag KB löser detta enkelt. Alternativt ersätts träbaserade skivor med teleskopisk
universalbrackett eller Norgpis Ultra board monterat på reglar.

 

Du hittar vår montagehandbok här.