Hänga upp saker på gipsvägg.

Det är lätt att hänga upp föremål på väggar och i tak med Norgips skivor. På de flesta väggar klarar man sig ofta med stift eller X-krok, men det finns också många bra gipspluggar för direkt fäste i skivorna.

Fästa saker i väggar

Lätta föremål som tavlor, speglar och lampor, men också tyngre som skåp, hyllor eller liknande kan oftast fästas direkt i gipsskivorna. Vår Ultra Board är en skiva du kan använda när du vill hänga lite tyngre saker direkt på vägg.  Gäller det riktigt tunga föremål, speciellt sådana som blir utsatta för dynamisk belastning bör upphängningen dimensioneras. Man bör då sätta upp läkt, kortlingar (använd våra kortlingsbeslag KB 12), konsoler eller liknande i stommen. Det gäller speciellt bänkar, handfat, bordsskivor eller hängande toalettstolar – alltså föremål som man sätter sig på eller på annat vis utsätter för extra belastning. Se kapitel Våtrum.

Vid fönster där man av erfarenhet vet att det kan bli problem med gardinupphängning och liknande kan det vara en fördel att sätta in läkt bakom skivorna.

Läkt för radiatorer och liknande

När det gäller väggar och tak bör man inte fästa föremål som avger stark värme, som t.ex. elradiatorer och stora lampor, direkt i skivorna. De skall fästas i egen läkt bakom skivorna.

Kortling för infästningar

För infästningar av t.ex. beslag, armaturer, hatthyllor etc. kan Norgips Kortlingshållare KB 12, användas på reglarna. KB 12 passar för både trä och stålreglar. Kortlingshållaren är utformat för en 12 mm byggplywood.

     1. KB 12 monteras på regeln med hjälp av dubbelhäftande tejp som sitter förmonterad på baksidan av
beslaget

     2. Byggplywood placeras i beslaget och flänsen viks upp i perforeringen.

     3. Gipsskivor monteras utan på reglarna i vanlig ordning.

 

Använd stift, X-krokar eller plugg

Ett snett inslaget stift eller en X-krok är oftast allt du behöver, men det finns många bra pluggar. Använd alltid de typer som är avsedda för gipsskivor. Man kan, beroende på vikt, välja olika infästningstyper (se tabeller). Använd gärna flera fästpunkter för att nå tillräcklig bärkraft, men sätt dem inte för tätt. Det skall alltid vara minst 50 mm mellan fästpunkterna när man använder plugg (borrat hål). Om varje infästning skall belastas maximalt bör man ha ett inbördes avstånd på minst 300 mm.
I den här översikten är bärkrafterna ungefärliga och gäller bara för fäste på väggar. Stift och X-krok kan inte användas i tak – använd plugg, men inte med mer än ca 20 kg per plugg. Se fullständiga tabeller för upphängning nedan. Försök har visat att Thorsmans skruvplugg i hårda skivor har givit betydligt bättre resultat.

Upphängning på förstärkt vägg

När tunga föremål och speciellt sådana som blir utsatta för dynamisk belastning skall hängas upp på vägg måste dessa förstärkas. Man kan sätta in extra förstärkningar, och i väggar med stålstomme kan man använda förstärkningsreglar. Dessutom finns det olika konsoler för att hänga upp handfat, toaletter och liknande. Konsolerna byggs in i stommen och fästes i golvet. Du kan läsa mer om våtrum och upphängning här.

Lastfördelande skivor

Man kan t.ex. använda en plywoodskiva som fästes i dubbelreglar av regel- och skenprofil, se bild ovan. Förstärkningsskivan bör gå från golvet upp till minst 400 mm över upphängningshöjden. Gipsskivorna skruvas till skivan med ett avstånd på 100–150 mm i alla riktningar. Upphängningen görs med bultar eller franska skruvar som förses med tryckavlastande brickor. Det finns också förstärkningsplåtar i stål i olika format och tjocklekar. Dessa skivor fästes vid stommen med minst 2 st stål mot stålskruvar per regel. Upphängningen görs med hjälp av pluggar eller stål mot stålskruvar efter det att gipsskivorna är monterade.

Förstärkning i väggar

Skiva av trä monteras in mellan två dubbelreglar. Dubbelreglarna görs av sken- och regelprofil som skruvas ihop rygg mot rygg med stål mot stålskruvar. Sammansättningen görs i dubbelregelns hela höjd s 150 mm och både sken- och regelprofilen fästes vid väggens golv- och takskena.
Förstärkningsskiva i stål finns i olika dimensioner. De fästes med stål mot stål-skruvar till reglarna på båda sidor om upphängningen.
Exempel på konsol för  väggmonterad toalett som fästes i golvet

Behöver du också hänga saker i taket?

I taket bör varje fästpunkt belastas med högst 20 kg när man fäster direkt i skivorna. I tak med sammanspacklade skivor kan man placera fästpunkterna var som helst, medan man bör hålla ett avstånd på minst 100 mm från kanterna på Norgips Kortplank.

Tunga föremål och föremål som utsätts för dynamisk belastning fästes i ovanliggande konstruktion eller i underliggande läkt.

Du kan läsa mer om att hänga upp saker i tak här.