Norgips Fireboard

Extra brandsyddande gipsskiva

Fireboard är skivan när du ska klara högt ställda brandkrav på din stålkonstruktion men samtidigt sätter ett högt pris på enkelhet vid montering. Skivan monteras dikt mot stålstommen utan underliggande tunnplåtskonstruktion och sammanfogas i hörnen med klammer. Fireboard kan användas för brandskydd av alla pelar- och balkstorlekar med en balkhöjd upp till 600 mm, den finns i 4 olika tjocklekar 15, 20, 25 och 30 mm. Dimensionering av brandinklädnaden görs enkelt genom färdiga tabeller efter pelar- och balktyp samt antal sidor som skall kläs. Den är godkänd enligt BASTA/Byggvarubedömningen.

Fireboard är en gipsskiva bestående av en gipskärna med förbättrade brandegenskaper, skyddad av glasfiberväv på långkanter, fram- och baksida. Kartongen är fast förbunden med skivans kärna samt överlappad och limmad mot varandra på skivans baksida. Raka, glasfiberklädda långkanter och raka, skurna kortkanter. MK-godkänd för beklädnad av stålbalkar och stålpelare med krav på brandtekniskt skydd i upp till 120 minuter. Godkänning: MK 6.10/1008. Skivan är obrännbar, oorganisk och godkänd i våtrum.

Enkelt montage

Skivorna monteras tätt intill pelare eller balkar samt sammanfogas med klammer på cc-100 mm längst hörnen. Montagesättet kan användas för samtliga pelarkonstruktioner oavsett dimension. För balkkonstruktioner (tresidig inklädnad) kan metoden användas för en balkhöjd upp till 600 mm. Konstruktionen infästes då med anslutningsprofil L24/50 i bjälklaget samt klamras ihop under balken. Vid balkhöjder överstigande 600 mm måste en bakomliggande tunnplåtsstomme användas.

Besök produkten här eller ladda ner vår broschyr här.

Ta kontakt med [email protected] om du behöver hjälp med ditt brandskydd av den bärande stålkonstruktionen.

 

  1. Hem
  2. Kunskapsbank
  3. Norgips Fireboard

Hjälpte den här informationen dig?