Gipsskiva för golv

Golvskivan är en hård skiva avsedd som underlag för parkett, klinker, golvplattor, heltäckningsmattor, vinyl- eller linoleumgolv med mera. För tunna material är det viktigt att underlaget rör sig så lite som möjligt.

Vår gipsskiva för golv används för förstärkning och renovering av golvbjälklag. Den fungerar som underlag och förstärkning, används för dämpning av bl. a. stegljud och är ett gott underlag för klinker och golvvärme.

Genom att limma golvskivan mot en golvspånskiva på lätta trä- eller stålbjälklag uppnås en suverän böjstyvhet som ger en stabil och pålitlig konstruktion för bl.a. klinkergolv. Konstruktionen är välbeprövad och lämpar sig med ett eller flera lager golvgips för konstruktioner med höga krav på ljudisolering.

För golvläggning i samband med nybyggnation måste underlaget vara plant och rent från damm och smuts. Vid renovering krävs det ytterligare förberedelser. Existerande golvbeläggning, heltäckningsmatta eller liknande skall tas bort. Undersök om avståndet från dörrunderkanter till ovankant av färdigt golv är minst 10 mm, annars måste dörrarna höjas. Ta bort alla golvlister, golvsocklarna kan däremot få sitta kvar. Om golvet skall isoleras med cellplast- eller isoleringsskivor måste alla lister tas bort. Rengöring och avfettning skall göras före läggning av golvskivorna.

För golvläggning i samband med nybyggnation måste man se till att underlaget är plant och rent från damm och smuts. Om golvet skall isoleras med cellplast- eller isoleringsskivor måste alla lister tas bort. Rengöring och avfettning skall göras före läggning av golvskivorna.

Vid renovering gäller dessutom:

  • Befintlig beläggning och lister skall tas bort.
  • Golvlister kan sitta kvar om golvet inte skall isoleras, annars måste alla lister tas bort.
  • Kontrollera att det blir min 10 mm avstånd mellan underkant på dörrar till överkant på färdigt golv. Om inte måste dörrarna höjas.
  • Mindre ojämnheter på befintligt golv kan jämnas ut genom att lägga in lump-papp eller liknande. Vid större ojämnheter måste golvet jämnas ut med golvspackel.

Här hittar du ett produktblad om vår golvskiva.