Norgips och BIM

Norgips har varit med i Norska Byggevareindustriens BIM-projekt sedan starten. Idag är det ett projekt med entreprenörer för en skolbyggnad där vi tillsammans ska se på vad entreprenören och byggherren behöver från byggmaterialleverantörerna för att få en fullgod BIM-modell som även tar vara på drift- och underhållsfunktioner för byggherren.

Skolbyggnaden är Østensjø skole, Norge, som blir ett pilotprojekt för användande av BIM i praktiken. Syftet är att identifiera alla parters behov vid bruk av BIM.

Här kan BIM objekten-laddas ner: http://norgips.bimobject.com

Norgips är inte bara en leverantör av gipsskivor och stålprofiler utan även en systemleverantör för lättbyggnadsväggar. Vi kan vara en samarbetspartner från projekteringsstadiet till drift av byggnaden. Med BIM-objekten visar vi de kompletta lösningarna från vår Handbok i 3D. Vi kommer att komplettera med fler väggrupper allt eftersom BIM-objekten blir producerade.