Nytt samarbete för att bättre hantera gipsspill

Gipsskivor har i grunden en relativt ”god” miljöprofil och gips är ett naturmaterial men det går alltid att göra åtgärder och förbättringar. Vi och vår bransch har ett stort ansvar och måste utveckla oss och våra processer.

Det finns ingen bortre gräns för hur många gånger gips kan återanvändas och det är ett problem att förhållandevis lite gips återanvänds och istället kastas. I Norge, där vi producerar våra gipsskivor, genereras årligen 80 000 ton (totalt i landet) gipsavfall vilket kan skapa problem med luftföroreningar, grundvatten och dessutom är det ett för lågt rersursutnyttjande. Det behöver ändras och vi genomför den förändringen sedan några år.

Under 2020 återvann vi tillsammans 49,5 ton gips. Det motsvarar 20% av allt gips vi använder på ett år och är en ökning av återvunnet gips med 334% sedan 2018. En tydlig förbättring på området vore också om det infördes ett deponiförbud mot gips vilket vi förordar eftersom då skulle allt gips återanvändas.

Nytt samarbete

Som en del i att bli mer hållbara i vår verksamhet har vi inlett ett samarbete med Collecct. En oberoende plattform för cirkulär ekonomi. Klicka dig gärna in på deras hemsida och läs om hur de gör. Samarbetet är en del i att vi identifierat FNs klimatmål nr. 17 ”genomförande och globalt partnerskap” som extra viktigt i vårt arbete. Här under kan du läsa lite om hur Collecct jobbar och tänker. Kloka tankar som vi håller med om och vill bidra till.

”Colleccts klimatsmarta och kostnadsmedvetna kunder ser avfallet som en resurs som kan ersätta jungfruligt material vid produktion av nya produkter. För att lyckas krävs det samarbeten, specialisering och fokus på rena materialströmmar – inget företag kan vara bäst på allt.

Genom att Collecct samlar branschens aktörer på en och samma plattform kan du själv välja leverantörer utifrån dina preferenser för varje unik restprodukt och arbetsplats – utan eventuella mellanhänder”.

Bli en del av ökad återvinning av gips

Vi erbjuder hämtning och återvinning av gipsavfall av våra produkter genom samarbetet med Collecct. Läs mer och ladda hem vår flyer här.

Som Återförsäljare av Norgips produkter kan du erbjuda entreprenören återvinning av gipsspill genom detta samarbete. Ta kontakt med oss för korrekt prisavtal att erbjuda.

Här blir du som entreprenör sedan kund hos Collecct för att ta hand om ditt gipsavfall tillsammans med oss och Collecct.

Vi är fast beslutna om att minska vår påverkan på klimat och miljö. 
Här kan du läsa mer om hur. Vill du prata med någon om hur vi gör så ta gärna kontakt.

 

 

  1. Hem
  2. Kunskapsbank
  3. Nytt samarbete för att bättre hantera gipsspill

Hjälpte den här informationen dig?