Rätt ljudisolering med gipsskivor

Ljud är väsentligt för människans livskvalitét. Vårt tal och vår hörsel är nästan livsnödvändiga för människors samverkan och sociala liv. Det finns ljud som vi vill stänga inne och inte sprida eller som vi vill stänga ute och slippa uppleva. Lycktligtvis finns det idag djup och omfattande kunskap om hur man kan ljudisolera för att avskilja ljud och buller.

 

Gipsskivor är ljudavskiljande

Gipsskivetillverkarna har aktivt bidragit till att stora delar av dessa kunskaper kommit fram och spridits till arkitekter och byggnadskonstruktörer. Gipsskivor har egenskaper som gör dem speciellt lämpade att användas i ljudavskiljande byggnadsdelar. Dess förhållanden mellan tyngd och styvhet gör att de effektivt kan absorbera ljudenergi som omvandlas till (en oerhört liten) uppvärmning av skivorna.

Ljudisolerar för många väggsyften

De mycket vanliga byggnadsdelarna med skikt av gipsskivor på båda sidor om en stomme av stål eller trä representerar också ett akustiskt väl fungerande system, där ytskikten i kombination med mellanskiktet av luft ger mycket höga reduktioner för ljud som passerar genom byggnadsdelen.

Genom att kombinera gipsskivor och kompletterande material i väggar, innertak och bjälklag på ett akustiskt riktigt sätt, kan så gott som varje önskad nivå och kvalitet på ljudisolering åstadkommas. Gipsskivor medverkar därför till ljudisolering både i enkla rumsavskiljande väggar, i lägenhetsskiljande väggar och i mycket kvalificerade ljudisolerande väggar för t.ex. inspelningsstudios.

Det finns bra metoder att ”ljudrenovera” gamla byggnader så att de kan fungera med dagens ljudmiljökrav. Ofta är det stegljud genom bjälklag som är störande. Gipsskivor kan användas som tungt undergolv eller som nerhängt undertak och ge nästan modern standard åt gamla bjälklag. Detta är ett exempel på att gipsskivor med rimliga medel kan användas för att uppgradera gamla byggnader och få dem att fungera ytterligare decennier så att rivning kan förhindras och livslängden ökas.

 

 

 

Behagligt ljudklimat

Genom att rita in rätt avvägd akustisk rumsgestaltning ger arkitekter möjligheter för människor att på bästa sätt använda ljud som en god kommunikationsfaktor. Gipsskivor med speciellt utformade slitsar eller hål används i stor utsträckning för sådan akustisk reglering. En speciell egenskap för dessa ljudabsorberande tak är att de kan målas om utan att man förstör dess akustiska egenskaper. Det innebär lång användningstid även vid återkommande renoveringar av skivorna.

Du kan här under se en enkel film om hur du kan bygga en ljudisolerad innervägg med gips.

Bilden visar en ljudmätning av dubbelvägg med tre lager gipsskivor och hålrumsisolering. Ljudklass 60 R’wdB.