Regler för våtrum

Byggregler, BBR I Boverkets Byggregler ställer man krav på utrymmen med vattentäta eller vattenavvisande skikt. Utrymmen med krav på vattentäta eller vattenavvisande skikt (BBR 6:533)

Branschregler, standarder, anvisningar.

Boverkets Byggregler, BBR, utgör s k funktionskrav på en byggnad/konstruktion. För att uppnå rätt funktion och kvalitet har det bildats en rad organ inom området våtrum.

Följande branschregler/standarder/anvisningar från respektive organ finns idag tillgängligt:

  • Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum (BBV 07:1), branschregler för underlag för tätskikt där kakel och klinker utgör ytskikt i våtrum. www.bkr.se
  • Säkra våtrum keramik & plast (mars 2006), råd och anvisningar för underlag för ytskikt av keramik och plast. www.gvk.se
  • Måleribranschens standard för våtrum, standard är tillämplig på våtväggsbeklädnader och målningssystem som vattentäta och vattenavvisande ytskikt i våtrum. www.maleri.se
  • Säker Vatteninstallation – branschregler, rörbranschens regler för säkra vatteninstallationer.www.sakervatten.se.

Godkända tätskiktssystem

Norgips Humid Board uppfyller egenskapskraven och kompatibilitetsprovningen för att definieras som våtrumsskiva enligt BKR och GVK (Metod för kompatibilitetsprov mellan tätskiktsfolie/plastmatta och våtrumsskiva i bostadsutrymmen (2011-4:1)). Det innebär att Humid Board är kompatibel med de tätskiktssystem som resp branschorganisation, BKR och GVK, godkänner.

Godkända tätskiktssystem finns på:

http://www.bkr.se/ och http://www.gvk.se/