Rekommenderade väggtyper hemma och i offentlig miljö.

Översikten är Norgips förslag på väggtyper för olika byggnadskategorier. De rekommenderade väggtyperna är valda utifrån vad som är mest ekonomiskt i relation till ergonomi.

De valda väggtyperna uppfyller gällande krav för brand, ljud och hållfasthet. Det kan vara projekteringsmässiga förhållanden som t.ex. höga väggar, bärande väggar, stabiliserande väggar, inklädning av installationer mm. som gör det nödvändigt att välja väggar från våra väggtyper. Rekommenderade väggtyper bygger på kraven i Boverkets Byggregler, BRR.

Du hittar en broschyr med med utförlig information om val av väggtyp vid olika byggen kallat ”rekommenderade väggtyper” här.