Renovering av tak

Nedan följer tips på vad du bör tänka på vid en normal takrenovering.

E. Existerande konstruktion

1. Luftspalt

2. 22×45 mm läkt på sidan av takstolar

3. Vindskydd, Utvändig-X9

4. Isolering

5. Underkonstruktion, sekundärprofil S 25/85 eller min 22×45 mm läkt

6. Fuktspärr

7. Invändig beklädnad, Norgips Normal, Hård eller Kortplank

Underbeklädnad

Norgips Utvändig-X9 monteras på 22×45 mm läkt som fästes på högkant på sidan av takstolarna. Är takstolsavstånden större än 600 mm måste man sätta in spikläkt mellan läkten. Skivorna monteras bäst på längden av takstolarna. Önskar man tvärmontering måste man sätta in läkt/spikläkt med ett maximalt s-avstånd på 600 mm. Använd korrosionsskyddade skruvar med stort huvud. Se fästanordningar i tabell 1 och fästavstånd i tabell 2. Skruvarna skall inte försänkas så att kartongen går sönder. Försök inte dra fast skivorna mot läkten med hjälp av skruv. Pressa dem i stället mot underlaget när de skall fästas.

Regelverk för invändig beklädnad

De maximala avstånden för regelverket finns i tabell 2. Den invändiga beklädnaden kan fästas direkt mot takstolarna. Förutsatt att de är jämna och avstånden mellan takstolarna är högst s 600 mm och anläggningsytan mot skivorna min 45 mm. Annars måste man sätta upp ett regelverk av t.ex. stålprofil S 25/85 eller 22×45 mm läkt på takstolarnas undersida.

Invändig beklädnad

För den invändiga beklädnaden kan man använda Norgipsskivor som Normal, Hård eller Kortplank. För montering, se Montering av skivor, samt Innertak.

Isolering

Mineralullen monteras mellan takstolarna, gärna samtidigt med att den invändiga beklädnaden eller regelverket sätts upp. Isoleringen skall vara tät och mineralullen bör därför sättas upp i 2 lag där skarvarna förskjuts mellan lagen.

Diffusion och lufttätning

Ner mot, eller mellan skivorna i den invändiga beklädnaden monteras ett diffusionspärr av plastfolie eller liknande. Det är viktigt att diffusionspärren är tät och det monteras därför med en överlappning på 150–200 mm. Undvik att göra hål i eller skada diffusionspärren på annat sätt. Bäst resultat får man när man har en invändig beklädnad på 2 lag skivor så att diffusionspärren kan läggas mellan skivorna. Annars måste diffusionspärren monteras mot underkonstruktionen och skarvarna måste klämmas mot underlaget eller tejpas.