Röntgenavskärmning med gipsvägg

Röntgen avskärmas traditionellt med bly, men kan också avskärmas med speciella gipsskivor.

Blyskivor

Röntgenrum kan avskärmas med hjälp av blyskivor i gipsskivekonstruktionen. Det är lämpligt att limma blyskivorna på spånskivor eller plywood innan de monteras i konstruktionen. Givetvis måste blyskivorna vara täta med korrekt utförda skarvar för hundraprocentig avskärmning.

Alla skarvar mellan blyskivorna måste ha ett överlapp på minst 10 mm och alla genomföringar, skarvar och skruv- eller spikhål måste fyllas med bly. Skall man montera in blyskivor i väggar bör man välja väggtyper med delad stomme. Detta för att kunna göra installationer och hänga upp armaturer utan risk för att skada blyskivorna.

OBS! Kontakta experter inom området för att få rätt tjocklek och placering av blyskivorna.

 

Röntgenavskärmning
Blyskivorna måste skarvas med en överlappning på minst 10 mm.
Röntgenavskärmning
Alla skarvar samt skruv- och spikhuvuden måste täckas med bly.

Röntgenavskärmning i väggar

För att kunna montera armaturer och installationer utan att skada blyskivorna måste man använda väggar med delad stomme.

 
Röntgenavskärmning

Exempel på blyinläggning vid övergång mellan vägg och dörr. Blyinläggningen måste vara tät överallt, även vid anslutningar.

 
Röntgenavskärmning i nedpendlat tak

För att kunna dra installationer och montera armaturer utan att skada blyskivorna, bör dessa placeras ovanför primärprofilerna. Man måste fylla med bly kring upphängningens genomföringar.

 
Röntgenavskärmning

Exempel på blyinläggning vid anslutning mellan vägg och nedpendlat innertak.

Se även Norgips Handbok 2012 : Kap 5 – Funktionsväggar

Gipsskivor

För avskärmning med hjälp av specialgipsskivor, kontakta Norgips.