Spackling av gipsskivor

Spackling av gipsskivor kan inte jämföras med spackling av andra ytor. Utöver det estetiska intrycket ger gipsskivespacklingen styrka och styvhet åt väggar och tak. Samtidigt utgör den en del av den täthet som är en förutsättning för de goda brandskydds- och ljudisoleringsegenskaperna.

Använd Norgips spackelsystem

Oavsett vilken typ av ytbehandling man använder bör Norgips spackelsystem användas. En rekommendation är också att följa Norgips anvisningar för materialval och utförande.

Innan spackling

Börja inte spackla förrän väggar och tak är helt färdiga. Att t.ex. spackla den ena sidan av en vägg innan skivorna på den andra sidan är monterade är inte att rekommendera. Kontrollera att skivorna är ordentligt monterade och att skruvhuvuden inte sticker ut.

Skarvar som är bredare än 5 mm bör fyllas med härdande massa och ges tid till härdning innan själva spacklingen påbörjas. Andra större håligheter, t.ex. vid invändiga hörn eller vid övergångar mellan väggar och tak behandlas på samma sätt. Lister runt dörrar m.m bör monteras först efter att  spackelarbetet är klart. Ofta lönar det sig att vänta med listerna till efter målning och tapetsering.

Ett viktigt led i konstruktionen

En korrekt spacklad skarv har samma styrka som gipsskivan. Skarvspacklingen svetsar samman skivorna till hela ytor och minskar risken för sprickor. Skarvspackling är dessutom nödvändig för att undvika spridning av rök och brandgaser och för att få tillräcklig ljudisolering. Om man inte använder spackelremsa i en skarvspackling förlorar man en del av väggens styvhet. När det gäller väggar skall skarvspacklingen alltid göras mot beklädnad eller tak. Det gäller också väggar som går igenom ett nedpendlat innertak.

Skivtyper

För att kunna göra en dold skarvspackling måste man använda Norgipsskivor med försänkt spackelkant på långsidorna. Det finns också andra skivtyper, t.ex. med rak eller fasad kant samt med fyra försänkta kanter. Skivor med rak eller fasad kant är inte avsedda för skarvspackling, men kan ändå användas vid behov.

Spackelmassa och spackelremsor

Det finns en rad olika spackelmassor att välja mellan. Man kan använda härdande massor, med kort härdningstid. Härdande massor bör inte användas till det avslutande lagret. En annan möjlighet är att använda skivspackel, som passar bra till spackling. Man kan också använda lättspackel. Det är viktigt att alltid använda spackelmassa som är lämplig för gipsskivor, grovt spackel skall aldrig användas till spackelremsorna. Spackelremsor finns i både papper och glasfiber, vissa av dem är självhäftande. Norgips rekommenderar att man alltid använder spackelremsor av papper. De ger bra och säkert fäste så att man slipper sprickor. Norgips Spackelremsa är speciellt avsedd för gipsskivespackling och dessutom lätt att vika i hörn.

Tre steg

1. Montering av spackelremsor i vått spackel i skarvar och hörn. Spackling av skruv.
OBS! Spackelremsan skall EJ överspacklas helt vid första spacklingen, p.g.a uttorkning.

2
. Första finspackling över skarvar, hörn och skruv.

3. Andra finspackling över skarvar, hörn och skruv.

På väggar som skall tapetseras, kläs med väv eller där det skall sättas kakel kan det räcka med de två första behandlingarna. Ytor som skall målas måste alltid spacklas tre gånger eller flera.

Vill du läsa mer om finspacklingen så hittar du en artikel här. 

 

 

Hörn och anslutningar

Före spacklingen skall utvändiga hörn förstärkas med hörnbeslag. Förstärkningen monteras i samband med skivmonteringen. Vid anslutningar mot golv, dörrar m.m används ofta avslutningslist som också monteras vid skivmonteringen. Alla invändiga hörn täcks med remsor under spacklingen.

 

Hörnskydd HS 29 och Avslutningslist.

Kortkantsskarvar och V-fogar

Skivornas kortkanter har inte spackelförsänkning och skivorna måste därför monteras med ett litet mellanrum. Man kan också fasa av kortkanterna innan skivorna monteras. Detta görs lämpligen med fashyvel, rasp eller kniv. Om man vill ha dolda skarvar när man monterar skivor med fasad kant kan man också lämna ett litet mellanrum.

Fasningen utförs lämpligen med avsett verktyg: Kantskärare.

Kortkanterna fasas av 2-3 mm innan skivorna monteras.