Väggrupp 2dB+

s 450 eller 600 mm

 

Brandklass                       EI 60
Ljudklass R’w                   40-52 dB
Ljudklass R’w+C50-3150     37-47 dB

  1. Skenor mot golv och tak
  2. Reglar Norgips dB+
  3. 2×13 mm Norgips Normalskiva på varje sida
  4. Ev. mineralull i hålrum
  5. Ev. ljudtätning

Dessa väggtyper finns som biM-objekt. Klicka på logotypen för att ladda ned dem (nytt fönster).

Detaljer väggrupp 2 dB+

  2.11  Hörn utvändigt / invändigt

1. Hörnskydd, inspacklat.
2. Hörnregel HR alt. kan HRT användas om hörnet inte ska spacklas
3. Spackling med spackelremsa.
4. Max 600 mm.

  2.12  Hörn utvändigt / invändigt

1. Hörnskydd, inspacklat.
2. Spackling med spackelremsa.

  2.13  Hörn utvändigt / invändigt

1. Detalj med spackelremsa.
2. Plåtband VPB 100 eller variabel plåtprofil LPP 50

  2.21  Mot golv, betong

1. 35 dB vägg – Min 60 mm betong och minst tillhörande aktuell brandklass
40 dB vägg – minst 100 mm betong
44-48 dB vägg – minst 120 mm betong
2. 
Ljudtätning, fogmassa eller torr fogtätning. Ej nödvändig för 35 dB vägg3. Fäste s 400-600 mm

  2.31  Mot tak, gipsskiveinnertak

1. 35 och 40 dB vägg – 1×13 mm Norgips Normalskiva utan fog
44 och 48 dB vägg – 1×13 mm Norgips Normalskiva med minst 10 mm fog eller 2×13 mm Norgips Normal skiva utan fog
2. Minneralull, minst 45 mm
3. Fuktspärr vid yttertakskonstruktion
4. Ljudtätning, spackling med spackelremsa
5. Fäste max s 600 mm med skruv till innertaks-profil/takstolar eller med pluggar till gipsskivebeklädnad
Brand:
Väggen ska anslutas mot bjälklag/tak. Se 4.32

  2.32  Mot tak, betong

 

1. 35 dB vägg – minst 60 mm betong och minst tillhörande aktuell brandklass
40 dB vägg – minst 100 mm betong
44-48 dB vägg – minst 120 mm betong

2. Ljudtätning, fogmassa eller torr fogtätning. Ej nödvändig för 35 dB vägg
3. Fäste s 400-600 mm
4. Eventuellt nedpendlat gipsskivetak

 

 

  2.33a  Princip för anslutning mot tak längs profilerad stålplåt*)

1. Utfyllning med mineralull > 900 mm från väggkant
2. Bockad tunnplåtsprofil
3. Tunnplåtsprofil
4. Ljudtätning, fogmassa eller torr fogtätning. Ej nödvändig för 36 dB vägg
5. Fäste s 400-600 mm*) Brandcellsbegränsningen dimensioneras i enskilt fall

  2.33b  Princip för anslutning mot tak på tvären av profilerad stålplåt

1. Utfyllning med mineralull > 900 mm från väggcentrum
2. Bockad tunnplåtsprofil
3. Tunnplåtsprofil som avgränsar för mineralullsstavarna
4. Ljudtätning, fogmassa eller torr fogtätning. Ej nödvändig för 36 dB vägg
5. Fäste s 400-600 mm

Brand:
 Brandklassen erhålles ej

  2.41  Mot mellanvägg, gipsskivevägg

35 och 40 dB vägg

1. 1×13 mm Norgips Normalskiva
2. Mineralull, minst 50 mm
3. Ljudtätning, spackling med spackelremsa
4. Fäste max s 600 mm med skruv till reglar eller med pluggar till gipsskivebeklädnad

Brand: Anslutande vägg i samma brandklass som projekterad vägg

  2.42  Mot mellanvägg, gipsskivevägg

 44 och 48 dB vägg

1. 1×13 mm Norgips Normalskiva med minst 10 mm fog eller 2×13 mm Norgips Normalskiva utan fog
2. Mineralull, minst 50 mm
3. Ljudtätning, spackling med spackelremsa
4. Fäste max s 600 mm med pluggar till gipsskivebeklädnad eller med skruv till reglar

 

Brand: Anslutande vägg i samma brandklass som projekterad vägg

 

  2.43  Mot mellanvägg, betong

1. 35 dB vägg – minst 60 mm betong och minst aktuell brandklass
40 dB vägg – minst 100 mm betong
44-48 dB vägg – minst 120 mm betong
2. Fäste s 400-600 mm
3. Ljudtätning, fogmassa eller torr fogtätning. Ej nödvändig för 35 dB

  2.51  Mot mellanvägg / yttervägg med påsalningsvägg

1. 35 och 40 dB vägg
– 1×13 mm Norgips Normalskiva utan fog
44 och 48 dB
– 1×13 mm Norgips Normalskiva med minst 10 mm fog eller 2×13 mm Norgips Normalskiva utan fog
2. Mineralull, minst 45 mm
3. Fuktspärr vid ytterväggskonstruktion
4. Ljudtätning, spackling med spackelremsa
5. Fäste s 400-600 mm med skruv till reglar eller med pluggar till gipsskivebeklädnad
6. Minst 10 mm avstånd

  2.52  Mot yttervägg, gipsskivevägg

1. 35 och 40 dB vägg
– 1×13 mm Norgips Normalskiva utan fog
44 och 48 dB vägg
– 1×13 mm Norgips Normalskiva med minst 10 mm fog eller 2×13 mm Norgips Normalskiva utan fog
2. Värmeisolering
3. Fuktspärr
4. Ljudtätning, spackling med spackelremsa
5. Fäste s 400-600 mm
6. Vindspärr, 9 mm Norgips Utvändig-X9. Luftat hålrum. Ytterväggsbeklädnad

  2.61  Mot pelare / balk

 

1. 35 dB vägg – betong större än vägg tjocklek
40-48 dB vägg – betong minst 120 mm dock minst = väggtjocklek
2. Ljudtätning, fogmassa eller torr fogtätning. Ej nödvändig för 35 dB vägg
3. Fäste s 400-600 mm

  2.62  Mot och förbi pelare / balk

1. Minst 20 mm hålrum utfyllt med mineralull
2. Ljudtätning, fogmassa eller torr fogtätning. Ej nödvändig för 35 dB vägg
3. Fäste s 400-600 mm