Väggrupp 5dB+

s 450 eller 600 mm

 

Brandklass                       EI 120
Ljudklass R’w                   63 dB
Ljudklass R’w+C50-3150     58 dB

  1. Skenor mot golv och tak med minst 10 mm avstånd
  2. Reglar Norgips dB+
  3. 2×13 mm Norgips Normalskiva på varje sida
  4. Stenull min 50 kg/m3
  5. Ljudtätning

Dessa väggtyper finns som biM-objekt. Klicka på logotypen för att ladda ned dem (nytt fönster).

 

Detaljer väggrupp 3 & väggrupp 5 dB+

 3.11  Hörn utvändigt / invändigt

1. Hörnskydd, inspacklat.
2. Hörnregel HR alt. kan HRT användas om hörnet inte ska spacklas
3. Spackling med spackelremsa.
4. Max 600 mm.

  3.21  Mot golv

1. Minst 150 mm betong
2. Minst 20 mm fog utfyllt med mineralull. Ej nödvändig vid betongtjocklek ? 250 mm
3. Ljudtätning, fogmassa eller torr fogtätning
4. Fäste s 400-600 mm

  3.31  Mot tak, gipsskiveinnertak

1. Minst 150 mm betong
2. 2×13 mm Norgips Normalskiva
3. Mineralull, minst 45 mm
4. Ljudtätning, fogmassa eller torr fogtätning
5. Spackling med spackelremsa
6. Fäste s 400-600 mm

  3.32  Mot tak, betong

1. Minst 250 mm betong
2. Ljudtätning, fogmassa eller torr fogtätning
3. Fäste minst s 400-600 mm

  3.41  Mot mellanvägg, gipsskivevägg

1. 2×13 mm Norgips Normalskiva
2. Mineralull, minst 2×45 mm
3. Hörnregel
4. Ljudtätning, spackling med spackelremsa
Brand:Anslutande väggkonstruktion i aktuell brandklass

  3.42  Mot mellanvägg, betong

 

1. Minst 150 mm betong
2. 
Minst 20 mm fog utfyllt med mineralull. Ej nödvändig vid betongtjocklek större än 250 mm
3. 
Ljudtätning, fogmassa eller torr fogtätning
4. 
Fäste s 400-600 mm

  3.51  Mot mellanvägg / yttervägg med påsalningsvägg

1. 2×13 mm Norgips Normalskiva
2. Mineralull, minst 75 mm
3. Hörnregel
4. Fuktspärr vid ytterväggskonstruktion minst 300 mm in i vägg
5. Ljudtätning, spackling med packelremsa
6. Minst 10 mm avstånd
 

Brand: Anslutande väggkonstruktion i aktuell brandklass

  3.61  Mot pelare / balk

 

1. Betong minst 250 mm dock minst = väggtjocklek
2. Ljudtätning, fogmassa eller torr fogtätning
3. Fäste s 400-600 mm

  3.62  Mot och förbi pelare / balk

1. Minst 20 mm hålrum utfyllt med mineralull
2. Ljudtätning, fogmassa eller torr fogtätning
3. Fäste s 400-600 mm

  3.63  Mot och förbi pelare / balk

1. Minst 20 mm hålrum utfyllt med mineralull
2. Fäste s 400-600 mm