Väggrupp 8 dB+

s 450 eller 600 mm

 

Brandklass                       EI 60
Ljudklass R’w                   30-35 dB

  1. Skenor mot golv och tak
  2. Reglar Norgips dB+
  3. Ev. mineralull
  4. 2×15 mm Norgips Brandskiva på en väggsida

Dessa väggtyper finns som biM-objekt. Klicka på logotypen för att ladda ned dem (nytt fönster).

 

Detaljer väggrupp 8 dB+

 7.11  Hörn utvändigt / invändigt

1. Hörnskydd, inspacklat.
2. Avstånd max 600 mm.

 7.12  Hörn utvändigt / invändigt

1. Hörnregel
2. Spackling med spackelremsa
3. Avstånd max 600 mm

  7.13  Hörn utvändigt / invändigt

1. Detalj med spackelremsa
2. Plåtband VPB 100 eller variabel vinkelprofil LPP 50

  7.21  Mot golv, betong

1. För 34 dB vägg eller högre väggreduktion – minst 60 mm betong
2. Fäste s 400-600 mm
 Brand: Bjälklag i minst samma brandklass som projekterad vägg

  7.31  Mot tak, gipsskiveinnertak

1. 1×13 mm Norgips Normalskiva
2. Värmeisolering vid yttertakskonstruktion
3. Fuktspärr vid yttertaks-konstruktion
4. Fäste max s 600 mm med skruv till innertaksprofil/bjälklag eller med pluggar till gipsskivebeklädnad.
5. Norgips spackling med spackelremsa
Brand: Brandklassad vägg ska anslutas mot bjälklag/tak. Se 7.32

  7.32  Mot tak, betong

1. För 34 dB vägg eller högre väggreduktion – minst 60 mm betong
2. Fäste s 400-600 mm
3. Eventuellt nedpendlat gipsskivetak
Brand: Bjälklag/tak i minst samma brandklass som projekterad vägg

  7.61  Mot pelare / balk

 

1. För 34 dB vägg eller högre ljudreduktion – betong minst 60 mm dock minst = väggtjocklek
2. Fäste s 400-600 mm

  7.62  Mot och förbi pelare / balk

1. För vägg med brandkrav EI30 eller mer – minst 20 mm hålrum utfyllt med mineralull
2. Fäste s 400-600 mm