Vilken spackelremsa behöver jag?

Det finns olika typer att köpa i handeln, både av papper och glasfiber, likaså finns det självhäftande spackelremsor. Spackelremsor av papper rekommenderas av oss.

Spackelremsor av papper ger fogarna tillräcklig styrka och förhindrar sprickbildning. Använd Norgips Spackelremsa av papper som är speciellt anpassade till uppgiften, och dessutom lätta att böja till när de skall läggas över hörn.

Förstärkning till hörnen vid spackling

Utvändiga hörn måste förstärkas. Det gör man bäst genom att använda Norgips Hörnskyddslist. Det finns också en spackelremsa av papper med stålinlägg – Multiflexremsan – som kan böjas till så att den passar på hörn med andra vinklar än 90 grader. Vid anslutning mot väggar i andra material, mot dörrar, golv osv. använder man Norgips Avslutningslist J 13 som också är tillverkad av galvaniserat stål.

Vilka gipsskivor passar för spackling?

När skarvarna skall vara helt dolda bör man använda gipsskivor med spackelförsänkning. Skivtypen heter standardgipsskiva. I sortimentet finns också andra typer av skivor, med t.ex. med rak eller fasad kant. Dessa är egentligen inte avsedda för spackling trots att det är möjligt.

 

 

 

 Hur mycket och hur många lager?

 

Detta är direkt beroende av om man tänker måla eller tapetsera, och om hur mycket spackelmassa man lägger på åt gången. Tabellen nedan ger dig en riktlinje. Använd inte för mycket spackelmassa i varje lager. Det är bättre att använda en mindre mängd och istället lägga på flera tunnare lager. Det gäller speciellt i tak.

Ungefärlig förbrukning per m2 *

Skarvspackling Spackelremsor 1 meter
Spackelmassa 0,10 kg
Ytbehandling Spackelmassa per lager 0,20 kg
*) Till väggar som skall spacklas på bägge sidor är åtgången ungefär den dubbla.

 Förslag till spackling

Förklaring tabell: 1. Väggar och målade tak, 2. Väggar med tapet, 3. Kakelväggar eller väggmatta

Montera spackelremsorna rätt

Spacklade gipsskiveskarvar skall ha oavbruten kontakt. Därför skall alla skarvar – även de i hörnen – ha spackelremsa.
Alla fogar skall förstärkas med spackelremsa, även i hörnfogar där eventuella små rörelser tas upp.

Montering av spackelremsa

Montering av spackelremsa är ett viktigt led i arbetet med spacklingen av gipsskivor. För att undvika sprickbildning i gipsskivorna skall du välja spackelremsematerialet med omsorg och se till att den blir korrekt monterad.
Det går inte att strunta i att montera spackelremsan för att senare ”kompensera” detta genom att använda starka ytmaterial som t.ex. syntetfiberväv. Den styrka som krävs för att slippa sprickor måste skapas genom att lägga spackelmassa med spackelremsa i alla skarvar. Det är därför viktigt att välja rätt spackelremsa. Det är lätt att tro att glasfiberremsa ger god hållbarhet då den är stark i sig själv, men låt dig inte luras. Det bästa resultatet uppnås istället genom att montera en pappersremsa ilagd våt spackelmassa.

Använd alltid spackelresa i invändiga hörn

Det är mycket viktigt att använda spackelremsa i invändiga hörn för att skapa bästa möjliga styrka och för att undvika sprickbildning.
Tänk på att det inte går att använda akrylmassa för att förstärka hörnen, då den är inte tillräckligt stark och ofta lossnar från gipsskivorna efter en tid.

Spackelremsa av papper är stark i alla riktningar

Spackelremsa av papper är stark och formstabil i alla riktningar. Den kanske inte verkar vara speciellt stark då den rivs av, men den är mer än tillräckligt stark tillsammans med gipsskivor och spackelmassa.

Spackelremsa av papper ger fullt fäste över hela sin yta, bl.a. för att pappersfibrerna reser sig vid påföringen av spackelmassan. Detta medför att det skapas en stark kontakt mellan gipsskivans kartong och remsans fibrer. Med rätt typ av spackelremsa och spackelmassa blir kopplingen så stark dem emellan att det är materialet runt skarven som släpper om man försöker dra loss spackelremsan efter torkning och härdning.

Norgips rekommenderar spackelremsa av papper till alla skarvarbeten.

Glasfiberremsa verkar stark, men…

Glasfiberremsa har ingen formstabilitet även om den är mycket stark då den ligger parallellt med fibrerna. Remsan häftar bara till gipsskivekartongen på de punkter där fibrerna ligger i kontakt med underlaget. Därför finns det ingen styrka i de stora områden där förankringen mellan spackelmassa och kartong bara sker i spackelmassan. Norgips rekommenderar inte skarvspackling av gipsskivor med glasfiberremsa.

Organisationen YBG ger ut en skrift om hur man uppnår bästa resultat vid ytbehandling av gipsskivor. Skriften är framtagen av gipsskive-, spackel- och färgtillverkare och kan rekvireras av Norgips.