Om Norgips

Norgips är en av de ledande leverantörerna av gipsskivor och monteringssystem i Sverige och Norge. Vi har snart 60 års erfarenhet av tillverkning och konstruktioner av gipsskivor på den europeiska marknaden. Vi är ett modernt och miljömedvetet företag.

Vi är samarbetspartner till konstruktörer, hantverkare och privatpersoner som ska bygga något med våra produkter. Vill du ha hjälp eller tips så ring oss.

Ett företag med anor

Företaget har tillverkat och sålt gipsskivor sedan 1965. Vi använder den senaste teknologin och har tillgång till det senaste inom produktutveckling och tekniska lösningar. Även när det gäller praktisk användning av gipsskivor och gipsskivekonstruktioner har vi byggt upp en stor erfarenhet. Den viktigaste uppgift för oss är att hjälpa våra samarbetspartners att uppnå bästa möjliga resultat, både byggtekniskt och ekonomiskt.

Komplett produktprogram

Norgips står inte bara för gipsskivor, utan också stålprofiler, spackelmassa, gipsbruk, gipsputs, inspektionsluckor, skruvar och olika verktyg – eller kort och gott det som gör arbetet lättare och mer effektivt. Våra produkter används ofta som ett brandskydd och för att hålla upp och skydda bärande konstruktioner.

Kontinuerlig kvalitetskontroll

Norgips lägger stor vikt vid att kvalitetssäkra sina produkter, tjänster och serviceerbjudanden, och kvalitetssäkringssystemet är certifierat enligt ISO 9001. Skivornas styrka, kärnans sammansättning, kartongens rivstyrka och vidhäftning mm kontrolleras fortlöpande. Norgips kan därför garantera en hög och jämn kvalitet. Läs mer om Miljö & kvalitet här.

Säkerhet och trygghet

Norgips har under åren varit representerade förutom i Norge och Sverige även Finland, Baltikum, Ryssland, Tyskland och Polen. Dessutom används Norgips produkter och Norgips kunskap i en lång rad andra europeiska länder. Samarbetet med andra byggvaruproducenter över hela världen kombinerat med Norgips egna erfarenheter, ger våra kunder och övriga samarbetspartners säkerhet och trygghet.

Personuppgiftspolicy

Din integritet och säkring av dina personuppgifter är viktig för oss. Vi vill att alla som interagerar med oss ska kunna vara förvissade om att deras information är säker hos oss.

Denna personuppgiftspolicy innehåller allmän information om hur vi samlar in, använder och behandlar personuppgifter. Den anger också hur vi säkrar dina rättigheter enligt reglerna i gällande personskyddslagstiftning.

Behandlingsansvarig och kontaktinformation

Den verkställande direktören på Norgips Sverige AB är behandlingsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Om du har frågor eller av andra orsaker vill komma i kontakt med oss angående integritet, kan du använda följande kontaktinformation:

E-postadress:  [email protected]

Läs vår policy i sin helhet Personuppgiftspolicy Norgips_Svenska