Norgips har alltid lagt stor vikt vid miljövänlighet, kvalitet och säkerhet. Det gäller både vid tillverkning och användande av de färdiga produkterna. Hela tillverkningsprocessen är idag godkänd enligt ISO 9001, ISO 14001.

Norgips miljö

Norgips gipsskivor innehåller inga skadliga ämnen eller obehagliga gaser. Allergier i samband med gips existerar inte och skivorna kan utan risk bearbetas och senare utgöra ramen kring vardagslivet. Även vid tillverkningen av produkterna är det viktigt att skydda miljön. Norgips använder därför en miljövänlig energipolitik och utnyttjar återanvändning i största möjliga omfattning.

Produktionen av Norgips produkter är underkastad de strängaste miljökrav. Genom att använda gas som energikälla har utsläppet av svavel minskat till noll. Allt kasserat och sekunda material går tillbaka till produktionen, och till pappen används enbart returpapper.

Byggvarudeklaration

Norgips Byggvarudeklaration enligt Byggsektorns Kretsloppsråd, finns att ladda hem längst ner på sidan. Byggvarudeklarationerna finns även i Byggtjänst Byggkatalog.

Säkerhetsdatablad

Läs mer om säkerhet för Norgips gipsskiveprodukter här.

Läs mer om föreskrifter och utformning gällande Säkerhetsdatablad här.

Gips Recycling

Norgips samarbetar med det danska företaget Gips Recycling A/S som specialiserat sig på att återvinna gipsskivor, allt från rena gipsskivor till tapetserade och målade. Gipsskivorna mals ner i ett mobilt krossverk som skiljer kartong, gips och metall åt, vilket gör att allt material kan återvinnas. Den återvunna gipsen tas direkt in i produktionen till nya gipsskivor.

> Läs mer på www.gipsrecycling.se

REPA registret

Norgips är anslutet till REPA registret som är ett gemensamt system för industri och handel för insamling och återvinning av förpackningar. Systemet gör det lättare för företag att uppfylla sitt producentansvar. Läs mer på www.repa.se

Byggvarubedömningen

Norgips Gipsskivor är bedömda i systemet som ”Rekommenderas”, dessa finns att tillgå på www.byggvarubedomningen.se.