CLIPS – Låsclips för Flex

Används tillsammans med Flex-profil 60×27
som underlag för brandinklädnad av flänsprofiler.

Beskrivning

Benämning

Längd
(mm)

Vikt/
100 lm
ca kg

Clips