Dörregel

Kategori:

Beskrivning

CD – Dörregel med 15 mm plywood för 1 lag gips

Regel med 15 mm plywood för dörröppningar vid ett lager gips. Längd på plywood: 2100 mm.

Beteckning

Plåttj
(mm)

Bredd
(mm)

Höjd
(mm)

Längd
(mm)

Vikt
kg/m

CD 70-1 0,50 70 35/37 max 4000 1,25
CD 95-1 0,50 95 35/37 max 4000 1,60

CD – Dörregel med 15 mm plywood för 2 lag gips

Regel med 15 mm plywood för dörröppningar vid två lager gips. Längd på plywood: 2100 mm.

Beteckning

Plåttj
(mm)

Bredd
(mm)

Höjd
(mm)

Längd
(mm)

Vikt
kg/m

CD 45-2 0,50 45 35/37 max 4000 1,15
CD 70-2 0,50 70 35/37 max 4000 1,51