Dosfräs T 70 (74 mm)

Beskrivning

För håltagning för eldosor.