Dosfräs T (83 mm)

Beskrivning

För håltagning för eldosor.