Emballage för bockar

Beskrivning

Emballage för upp till 100 st bockar på en yta av ca 1,2 m2.