Fästverktyg för hörnbeslag

Beskrivning

Verktyg för montering av hörnbeslag.