Fogmassa allround 1 kg.

Cementbaserat, färgat fogbruk för sprickfri fogning av sugande keramiska plattor.

Antracit Art. nr. 633322
Silvergrå Art. nr. 633323
Manhattan Art. nr. 633324
Vit Art. nr. Art nr. 633325