Gipsrasp

Beskrivning

Den unika ytan med Tetra Teeth™ sätter inte igen och avverkar material i båda riktningarna. Tre separata sektioner för snabb formning, putsning och fasning:

  1. En försänkt grovrasp för slipning och avverkning. Dammuppsamling i handtaget. Lätt och enkelt att tömma.
  2. En finrasp för finputsning och fasning.
  3. Raspkant för bästa åtkomst i hörn. Den långa ytan med Tetra Teeth ™ ger en snabb och effektiv avverkning