Golvavjämning

Beskrivning

Knauf Fall- och Reparationsspackel

Stabilt, snabbhärdande och polymermodifierat fall- och renoveringsspackel. För lagning av sprickor och större ojämnheter. Lämplig för reparation av trappor, spackling av kanter, ramper o.s.v. Kan även användas som slityta för hög belastning i hemmiljöer. Gångbar efter 3 timmar, kan beläggas efter 24 timmar. Skikttjocklek 3–50 mm.

Användning: Inom- och utomhus

Förpackning: 20 kg

Åtgång: ca 1,7 kg/m2 per mm skikttjocklek

Knauf Golvavjämningsmassa Fiberförstärkt

Självutjämnande, elastisk och fiberförstärkt avjämningsmassa för jämna, oporösa och beläggningsklara ytor. Idealisk för avjämning av värmegolv, trägolv utan armeringsväv o.s.v. Kan även användas som slityta i hårt trafikerade miljöer. Gångbar efter 4 timmar, kan beläggas efter 24 timmar. Skikttjocklek 2–15 mm.

Användning: Inom- och utomhus på golv

Förpackning: 20 kg

Åtgång: ca 1,5 kg/m2 per mm skikttjocklek