Golvavjämning

Beskrivning

Knauf Fall- och Reparationsspackel

 

Stabilt, snabbhärdande och polymermodifierat fall- och renoveringsspackel. För lagning av sprickor och större ojämnheter. Lämplig för reparation av trappor, spackling av kanter, ramper o.s.v. Kan även användas som slityta för hög belastning i hemmiljöer. Gångbar efter 3 timmar, kan beläggas efter 24 timmar. Skikttjocklek 3–50 mm.

Användning: Inom- och utomhus

Förpackning: 20 kg

Åtgång: ca 1,7 kg/m2 per mm skikttjocklek

 

 

Knauf Golvavjämningsmassa Fiberförstärkt

 

Självutjämnande, elastisk och fiberförstärkt avjämningsmassa för jämna, oporösa och beläggningsklara ytor. Idealisk för avjämning av värmegolv, trägolv utan armeringsväv o.s.v. Kan även användas som slityta i hårt trafikerade miljöer. Gångbar efter 4 timmar, kan beläggas efter 24 timmar. Skikttjocklek 2–15 mm.

Användning: Inom- och utomhus på golv

Förpackning: 20 kg

Åtgång: ca 1,5 kg/m2 per mm skikttjocklek

 

 

Knauf Golvavjämningsmassa

 

Självutjämnande och snabbhärdande avjämningsmassa för jämna, oporösa och beläggningsklara ytor. För avjämning av alla mineraliska underlag (cement, gjutasfalt, betong, befintliga keramiska plattor och torra undergolv). Kan även användas som slityta i hemmiljöer. Gångbar efter 3 timmar, kan beläggas efter 24 timmar. Skikttjocklek 5–40 mm.

Användning: Inom- och utomhus på golv

Förpackning: 20 kg

Åtgång: ca 1,6 kg/m2 per mm skikttjocklek