J – Avslutningslist

Avslutningslist för synligt montage.
Vitlackad.

Beskrivning

Benämning

Längd
(mm)

Vikt/
100 lm
ca kg

J13 L – vitlack

3000

25

Säljes endast i hela buntar