Knauf Våtrumsprimer

Specialprimer för Knauf Våtrumssystem för Våtzon 2.

Beskrivning

Flytande våtrumsprimer för tätskikt före sättning av keramiska plattor i kombination med Knauf Tätskiktsmassa. Knauf Våtrumsprimer är specialutvecklad för skandinaviska byggmetoder i trä. Uppfyller svenska gränsvärden med en ångtäthet på 1 000 000 s/m (vid 75/100 %RF).

I kombination med Knauf Tätskiktsmassa är ångtätheten cirka 3 160 000 s/m. Inomhus, vägg, golv. Yttorr efter ca 2 h, genomhärdad efter ca 24 h.

Dokument

Datablad