P – Primärregel

Monteras ihop med sekundärregel med hjälp av sekundärbyglar eller skruv.

Kategori:

Beskrivning

Flänshöjd: 45 mm.

Beteckning

Längd
(mm)

Bredd
(mm)

P 45

3600 15