PEDI – Balkbeslag

Används tillsammans med LP 50 vid brandskyddsinklädnad
av stålpelare- och balkar av H- och I-profiler.

Beskrivning

Plåttjocklek: 0,60 mm.
Höjd: 50 mm.

Benämning

Längd
(mm)

Vikt/
100 lm
ca kg

PEDI

0,06 kg/st