PHL – Hörnprofil

Används för brandskyddsinklädnad av
stålpelare- och balkar av hålprofiler.

Beskrivning

Höjd: 25 mm.

Benämning

Längd
(mm)

Vikt/
100 lm
ca kg

PHL

3000

30