PPB – Bandstål på rulle, hålat

Pendelband för nedpendlade undertak, fästs i bjälklag och primärregel.

Kategori:

Beskrivning

För brandklassade undertak, Norgips Innertak System 7, krävs upphängning av min 0,8×35 mm bandstål.

Plåttjocklek: 0,90 mm.

Beteckning

Längd
(mm)

Bredd
(mm)

PPB 25

50 25