Primer

Beskrivning

Knauf Specialhäftprimer

Primer för släta, icke sugande och starkt sugande underlag samt trä. Ger optimal vidhäftning för golvavjämningsmassa, fästmassa osv. Lämplig för nästan porfria spackelskikt. Utgör en effektiv fuktspärr på träunderlag.

Användning: Inom- och utomhus

Förpackning: 1 kg och 2,5 kg

Åtgång: ca 50–100 g/m2

Knauf Startprimer

Primer för sugande underlag (t.ex. cementgolv, flytspacklade golv, gjutna värmegolv och torra undergolv). Ger en stabil yta med kontrollerade sugegenskaper. Snabbtorkande och ånggenomsläpplig. Ger optimal vidhäftning för fästmassa, spackelmassa osv.

Användning: Inom- och utomhus på golv, vägg och tak

Förpackning: 1 l, 2,5 l och 5 l

Åtgång: ca 70–100 ml/m2