Rotband Handgipsputs

Beskrivning

Rotband Handgipsputs är en universalputs som ger ett professionellt resultat på både väggar och tak. Rotband Handgipsputs är lätt att blanda och kan användas på nästan
alla underlag inomhus t.ex. tegel, kalksandsten, obehandlad puts, betong, lättbetong, cementputs, kalkcementputs, gipsputs, gipsskivor, gipsfiberskivor. Rotband Handgipsputs
ger ett gott klimat i bostaden. Rotband är ånggenomsläpplig, d.v.s. den reglerar luftfuktigheten genom att absorbera och vid behov avge fukt, vilket är mycket värdefullt för en sund inomhusmiljö. Produkten är även lämplig för kök och våtutrymmen.

 

Knauf Rotband – säkerhetsdatablad