SB – Sekundärbygel

För montage av primär- och sekundärregel utan skruv.

Kategori:

Beskrivning

Detta ger ett snabbare, flexiblare och enklare montage samt minskad arbetsbelastning.

Beteckning

Längd
(mm)

Bredd
(mm)

SB