Skivhållare

Beskrivning

Lyfter och pressar gipsskivan både
mot vägg och tak vid väggmontage