T-kortling

Används vid skarvning av gipsskivor
där understöd för skarven önskas.

Beskrivning

Höjd: 10 mm.

Benämning

Längd
(mm)

Vikt/
100 lm
ca kg

T-60

2400

29