Vinkel

Beskrivning

Rät vinkel för kapning av gipsskivor