Z 25/35 – Anslutningslist

Används vid inklädnad av liv- eller rörbalk
vid anslutande byggnadsdelar.

Beskrivning

Höjd: 35 mm.

Benämning

Längd
(mm)

Vikt/
100 lm
ca kg

Z 25/35

3000

29