Smedens Hage

Grönare gräs i Smedens Hage

Vid första ögonkastet verkar Smedens Hage vara ett ganska vanligt modernt lägenhetsprojekt. Det finns platta tak, gott om balkonger och hörnfönster som avslöjar inspirationen från den alltmer populära funktionalistiska stilen. Inget att bli överraskad över, men bakom fasaden döljer sig mycket väl genomtänkta idéer – projektet rymmer faktiskt en hel del hållbara och spännande lösningar. Är det så att vi äntligen ser en lägenhetskomplex som verkligen förtjänar ordet Hage?

Nytänkande med det gamla

Stabekk ligger några få kilometer väster om Oslos centrum, strax efter gränsen till Bærum. Här byggs 157 nya lägenheter fördelade på flera mindre byggnader. Mellan de nya husen som byggs finns en villa från 1800-talet. Här bodde en smed förr i tiden, vilket ger namnet Smedens Hage mening.

Villan ska renoveras och kommer att fungera som ett gemensamt hus mellan de nya byggnaderna i Smedens Hage. Byggnaden kommer att ha flera funktioner för invånarna. Den omges av en äppelträdgård och kommer att innehålla gemensamma utrymmen i klassiska omgivningar. Inte riktigt som man skulle förvänta sig av ett byggprojekt år 2024, mer som om vi plötsligt befann oss i en målning av Carl Larsson.

Här har vi alltså en villa från 1800-talet, arkitektur inspirerad av funktionalismen på 30-talet, samt moderna tankar om hållbarhet och gemenskap i en vacker förening. Projektet verkar vara anpassat till samhällsförändringar med fler enheter med få invånare och en äldre demografi.

Smedens Hage leilighetsbygg
Befaring Smedens Hage

Besiktning på byggarbetsplatsen med Kenneth Ulvedal-Braathen från Backe, Anette Brennemo från Norgips, Hans-Even Aamodt på Maxbo och Thomas Mila från Norgips.

Miljöskydd som strategi

Christian Eriksen är projektledare hos totalentreprenören Backe Stor-Oslo. Han berättar att Backe kontinuerligt arbetar för att minska klimatavtrycket och försöker därför göra varje enskilt projekt så miljövänligt som möjligt inom de givna ramarna.

– I detta projekt har vi ett bra samarbete med byggherren Professor Kohts vei Utvikling AS. De har varit positiva och visat vilja att investera i projektet för att uppnå bättre miljöresultat. Bakom Professor Kohts vei Utvikling står byggarna Bertel O. Steen Eiendom, Ender Invest och Backe Prosjekt. Dessutom har leverantörerna bidragit genom att tillhandahålla miljövänliga produkter.

Christian fortsätter, – Byggbranschen har betydande påverkan på klimatet, så det är viktigt att vi tar tag i det. För oss i byggprojektet känns det meningsfullt och givande att arbeta med ett projekt som detta, där miljöåtgärder tas både av byggherren, totalentreprenören och samarbetspartnerna.

– Jag tror också att bostadskunderna upplever det som positivt att flytta in i ett hem där det har gjorts klimatåtgärder både under byggperioden och för byggnadernas livslängd. Det är också möjligt för köparna i projektet att få ”gröna bostadslån”, som ett resultat av energieffektiva lägenheter. Med dagens höga räntenivå kan sådana faktorer bli ännu viktigare.

Hållbarhet under byggtiden

Christian berättar om miljöåtgärderna som genomförs under byggtiden. – Byggherren beställde att både rivnings- och grundarbeten skulle utföras fossilfritt. Dessutom genomfördes en återanvändningsanalys av den befintliga bebyggelsen och flera byggnadselement återanvändes – både i projektet och av andra intressenter.

– Backe har haft ett samarbete med Maxbo och Norgips om en ny och mer miljövänlig gipsskiva som lanserades före julen 2022, berättar Christian. – Skivan kallas Norgips Standard ECO och har 68 % minskade CO2-utsläpp jämfört med en vanlig gipsskiva. Med bakgrund av detta samarbete önskade byggherren Professor Kohts väg Utveckling att denna gipsskiva skulle användas i projektet. Gipsskivor och stålreglar anpassas till stor del till rätt mått redan på fabriken. Detta effektiviserar monteringen och vi undviker onödig transport och avfall.

Listan över miljöåtgärder är lång och Christian fortsätter, – Betongen som används i Smedens Hage är lågCo2betong som ger en mindre miljöpåverkan. Vi har också lyckats med att fjärrvärme används för uppvärmning av byggnaderna redan under byggprocessen. Jag kan också nämna att källsortering av avfallet på byggarbetsplatsen har ett sorteringskrav på 90 %, samt att det finns krav på högst 25 kg avfall per kvm.

Standard ECO på pall
Befaring_Smedens Hage på byggeplass

Hållbar även efter byggtiden

På projektet har det valts material och lösningar med lång livslängd och lågt underhållsbehov. Byggnaderna får gröna tak med god termisk isolering och bra hantering av dagvatten, vilket också skapar ett mer mångfaldigt och hållbart ekosystem i bebyggda miljöer. – Bredvid den befintliga villan finns en uthus där smedens smedja en gång stod. Detta uthus kommer också föreningen att ha tillgång till som en del av gemensamma utrymmen. Det planeras för en vaktmästarbod, samt en bod för invånarna i Smedens Hage. Den senare kan användas för att valla skidor, fixa cykeln, ha en byteshylla och gemensamma verktyg. Detta blir en plats för att utbyta kunskap och hjälpa grannarna.

Invånarnas behov

När det gäller själva läget planeras också för en hållbar livsstil med kort avstånd till tågstationen vid Stabekk, matbutik över gatan och rekreation på Fornebu när det nya Stabekk-locket över E18 är färdigt. Det verkar som att utvecklaren Professor Kohts vei Utvikling AS har lyckats med konststycket att forma projektet efter invånarnas behov och preferenser, istället för att fokusera på att maximera antalet kvadratmeter och vinst.

Behöver du teknisk rådgivning?

Vill du ha vägledning i byggtekniska frågor i samband med våra produkter och tjänster? Våra tekniska rådgivare hjälper dig gärna.