Vi minskar miljöpåverkan i vår produktion

Gipsskivor har i grunden en relativt låg miljöpåverkan men det räcker inte. Vi måste hela tiden sträva efter lägre påverkan på alla plan.

Energi och åtgång

Det är nästan alltid en av de stora frågorna i en industri. Hur säker är tillförseln, hur blir vi effektivare för att minska behovet och hur ren är energin vi använder? Våra gipsskivor producerar vi i vår egen fabrik i Drammen i Norge. Norge är det land som har högst andel förnybar energi i världen. Vi måste hela tiden jobba med att minska vårt behov men den energi vi ändå alltid kommer att behöva är förhållandevis ren.

Gipsskivans beståndsdelar

En gipsskiva består av tre saker; gips, vatten och kartong. Våra gipsskivor avger inga skadliga partiklar eller gaser och inget lim är inblandat i produktionen av skivorna. Skivornas förmåga att andas och därmed ta upp och även avge värme kan bidra till ett bättre inneklimat. Var noga med att du använder rätt typ av färg när du målar på gipsskivor så att skivans naturliga funktion ej begränsas.

Återvinning

Kartongen vi använder oss av är återvunnen och 20% av det gips vi använder i produktionen kommer från gamla återvunna gipsskivor och resterande 80% är industrigips från Tyskland. Industrigipset innebär att vi ej behöver använda naturgips vilket innebär att vi sparar in på transporter och råvaror.

Effekt av vårt arbete

Sedan 2013 har vi reducerat CO2-avtrycket med 20% per kvadratmeter på våra gipsskivor. De stora anledningarna till detta är att vi bytt ut Propan mot LNG i produktionsprocessen samt att vi investerat i en ny maskin för torkning av gips. I rena siffror handlar det om ca 4 400 ton Co2 per år. Vi kommer framöver att öka andelen återvunnet gips i våra produkter och strävar efter att under en överskådlig tid bli helt neutrala.

Här hittar du de miljödatabaser våra produkter finns registrerade i.

Finns hos din återförsäljare

Du hittar våra produkter hos följande kedjor, samt hos andra välsorterade handlare. Vill du veta vad som är närmast för dig? Ring oss!