Ytskiva 6

Ytskivan är lämplig som ytavjämnare på befintliga väggar och kan användas mot alla underlag.

Kategori:

Beskrivning

  • Använd på t.ex. putsade ytor, tegel- och träväggar.
  • Lämplig till böjda former, kan böjas i en radie ner till 300 mm.
  • Försänkt kartongbeklädd långkant och kapad, rak kortkant.
  • Glasfiberarmerad gipskärna.
  • Beteckning enligt EN 520: Typ A.
  • CE-märkt.
  • Registrerad i BASTA & Byggvarubedömningen.

Specifikationer

Bredd

900 mm

Längd

2500
2700

Tjocklek

6,5 mm

Vikt / m2

5,5